תיירות פנים קיבוצית, סיורים, טיולי אופניים, ארוחות,
הרצאות, קאנטרי גן, קליעה וירי בחץ וקשת וחנות ארד שופ
052-2361090
קשתות ארד וקשתים בארץ
מספר הקשתים  בארץ, אינו עולה על כמה מאות. בנים ובנות נוטלים חלק בתחרויות מקומיות, אזוריות, ארציות ובינ"ל.
קשתות  ארד שמה לה כמטרה, בדרכה שלה, לנסות ולהרחיב  את מעגל העוסקים בקשתות בארץ, על ידי חשיפה של הפעלה עממית זו כאטרקציה בכל מקום אפשרי.
קשתות ארד פועלת ותפעל מרגע כניסתה לתחום הקשתות בארץ , על פי כל חוק, תקנה, דרישה, מגבלה וסייג שיובאו לידיעתה על הגוף המוסמך לכך בארץ – איגוד הקשתות הישראל.

 

ציוד
קשתות ארד מחזיקה בציוד המיועד להפעלה ושימוש של קלעים עממיים, ילדים, נוער צעירים ומבוגרים.
הציוד הינו ברובו מיובא, ונרכש רק מספקים מורשים ומאנשי מקצוע שהוסמכו לכך.