052-2361090
הרצאות, תיווך עסקי, עולם ערבי, חנות אינטרנטית
 
Arad Bicycles
Bike riding and Cycling trips :  individuals, couples, families and organized groups
Renting Options:  Assorted bikes and cycling equipment ; helmets, children's seats, auto bike-rack, bike-packs.
Refreshments: sandwiches, fruit, drinks, small back bag.
Country Club Evron, Kibbutz vacation - meals in the  kibbutz dining room.

Contact us:
052-2361090
04-9857984
erssod@gmail.com
www.aradbikes.com
 
ארד גרופ -  טלפון: 052-2361090   |  טלפקס: 04-9857984   |  דוא"ל: erssod@gmail.com  |  כתובת:  קיבוץ עברון , דואר גליל מערבי, 2280800