אגדה של כפר (כרך ב’) אסופת סיפורי עם ערביים מהגליל התחתון והעמקים